FINEST QUALITY PAINT & TRUSTED PAINT CONTRACTOR SINCE 1945
 

Have question about Paint?  Ask Paintworks  T: 02 394 1004          E: info@bypaintworks.com    Line: @paintworks 

 

เพ้นท์เวิร์คส์มีบริการพิเศษต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกใช้สีให้เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อปกป้องพื้นผิว และความสวยงาม

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางฝ่ายเทคนิคที่มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านสีคอยให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยค้นหาค้นคว้า แก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสี และการทาสีรวมไปถึงเรื่องการแนะนำระบบสีและการทาสีให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมและพื้นผิวต่างๆ

ฝ่ายสเปคสีโครงการพร้อมเสมอที่จะให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์แด่ผู้สเปคสี เช่น สถาปนิก อินทีเรีย ผู้รับเหมาและฝ่ายพัฒนาโครงการฯลฯเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบสีที่เหมาะสมที่สุดต่อโครงการนั้นๆ เมื่อสเปคเสร็จแล้วทางฝ่ายสเปคสีโครงการก็สามารถทำตวอย่างสีเพื่อให้ท่านสามารถนำไปพรีเซ้นท์ต่อลูกค้าได้

ด้วยประสบการณ์ที่สะสมในเรื่องของสีและการทาสีมากว่า 70 ปี ทำให้เรามีความเข้าใจ และความชำนาญในเรื่องการทาสีบนวัสดุต่างๆ สถานที่ต่างๆ และสภาพที่ตั้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการที่พักอาศัย อาคารสำน่กงาน โรงแรม โรงพยาบาล สถานที่ราชการ พระราชวังต่างๆ และโรงงานทั่วประเทศ

ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าไม่ได้แปลว่าเป็นความยุ่งยากหรือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในกรณีที่ท่านต้องการสีที่แตกต่างจากไปจากสีที่มีอยู่นั้นทางเรามีทีมที่สามารถพัฒนา และผลิตสีให้มีคุณลักษณะ คุณสมบัติ คุณภาพ และราคา ตรงตามต้องการของลูกค้า

รับเหมาทาสี

 

พัฒนา&ผลิตสี

ที่ปรึกษาเรื่องสี

บริการ

ที่ปรึกษาเรื่องสเปคสี