FINEST QUALITY PAINT & TRUSTED PAINT CONTRACTOR SINCE 1945
 

Have question about Paint?  Ask Paintworks  T: 02 394 1004          E: info@bypaintworks.com    Line: @paintworks 

 

เฉดสี

10 เฉดสี

18 เฉดสี

สีเชอร์วิน-วิลเลี่ยมมีเฉดสีให้เลือกมากกว่า 1,500 เฉด เหมาะสำหรับทุกสถานที่ ทุกโปรเจ็ค ทุกบุคคลิคของผุ้อยู้อาศัย

เฉดสีอุตสาหกรรมของเชอร์วิน-วิลเลี่ยมมีเฉดมาตรฐานให้เลือกกว่า 54 เฉด และเฉดพิเศษตามมาตรฐาน RAL อีกกว่า 59 เฉดสีเพื่อความสวยงามและสำเร็จของโครงการของท่าน

เฉดสีย้อมไม้ของเชอร์วิน-วิลเลี่ยมมีเฉดที่หลากหลายเพื่อความสวยงามและสำเร็จของโครงการของท่าน