line-icon

Have question about Paint?   Ask Paintworks     T: 02 394 1004     E: info@bypaintworks.com                            @paintworks 

FINEST QUALITY PAINT & TRUSTED PAINT CONTRACTOR SINCE 1945
 

 
IMG_5905
IMG_9083
service 4

เพ้นท์เวิร์คส์มีบริการพิเศษต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกใช้สีให้เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อปกป้องพื้นผิว และความสวยงาม

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางฝ่ายเทคนิคที่มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านสี คอยให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยค้นหา ค้นคว้า แก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสี และการทาสีรวมไปถึงเรื่องการแนะนำระบบสีและการทาสีให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมและพื้นผิวต่างๆ

ฝ่ายสเปคสีโครงการพร้อมเสมอที่จะให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์แด่ผู้สเปคสี เช่น สถาปนิก อินทีเรีย ผู้รับเหมาและฝ่ายพัฒนาโครงการฯลฯเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบสีที่เหมาะสมที่สุดต่อโครงการ นั้นๆ เมื่อสเปคเสร็จแล้วทางฝ่ายสเปคสีโครงการก็สามารถทำตวอย่างสีเพื่อให้ท่านสามารถนำไปพรีเซ้นท์ต่อลูกค้าได้

ด้วยประสบการณ์ที่สะสมในเรื่องของสีและการทาสีมากว่า 70 ปี ทำให้เรามีความเข้าใจ และความชำนาญในเรื่องการทาสีบนวัสดุต่างๆ สถานที่ต่างๆ และสภาพที่ตั้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล สถานที่ราชการ พระราชวังต่างๆ และโรงงานทั่วประเทศ

ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าไม่ได้แปลว่าเป็นความยุ่งยากหรือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ในกรณีที่ท่านต้องการสีที่แตกต่างจากไปจากสีที่มีอยู่นั้น ทางเรามีทีมที่สามารถพัฒนา และผลิตสีให้มีคุณลักษณะ คุณสมบัติ คุณภาพ และราคา ตรงตามต้องการของลูกค้า

รับเหมาทาสี

 

พัฒนา&ผลิตสี

ที่ปรึกษาเรื่องสเปคสี

บริการ

ที่ปรึกษาเรื่องสี