line-icon

FINEST QUALITY PAINT & TRUSTED PAINT CONTRACTOR SINCE 1945
 

Have question about Paint?   Ask Paintworks     T: 02 394 1004     E: info@bypaintworks.com                 @paintworks 

 
Interior Exterior
betonstucco1
beton_stucco_columns

Beton Stucco - A concrete effect finish for urban and industrial styles

เบตัน สคัคโค่ เป็นผนังฉาบซีเมนต์รูปแบบในเมือง ผลิตจาก หินปูนไฮดรอลิคและซีเมนต์ เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอก สามารถฉาบได้บนทุกพื้นผิวของอาคาร รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์

  • ทนทานต่อรังสี UV ได้อย่างดีเยี่ยม

  • ทนทานต่อแรงกระแทกและการขัดถูได้อย่างดีเยี่ยม มีความแข็งกว่าคอนกรีต

  • แนะนำให้ใช้กับ : ร้านค้า, อพาร์ทเม้นท์, สำนักงาน, อาคารพาณิชย์, เฟอร์นิเจอร์

สี

วัสดุฉาบนี้ มีเพียงสีขาว และ สีเทา

สามารถใช้กับ

  • ผนังภายใน / ผนังภายนอก และ เฟอร์นิเจอร์

  • บ้านพักอาศัย

  • อาคารพาณิชย์

  • สถาบันต่างๆ

 

Stucco Italiano - Beton Stucco