line-icon

Have question about Paint?   Ask Paintworks     T: 02 394 1004     E: info@bypaintworks.com                            @paintworks 

FINEST QUALITY PAINT & TRUSTED PAINT CONTRACTOR SINCE 1945
 

DATASHEET
BROCHURE
ระบบน้ำ
ระบบน้ำมัน
DATASHEET
BROCHURE
DATASHEET
BROCHURE
 
 
 
tesa-icon-ultra-low-voc-001-300dpi,550799_fixedwidth_6
tesa-icon-ultra-low-voc-001-300dpi,550799_fixedwidth_6

สีรองพื้นปูนเก่า

ล็อกซ์ออน® น้ำยาอะคริลิคซิลเล่อร์
LOXON® ACRYLIC CONDITIONER

LX03V0100 (ใส)                               LX03W0100 (ขาว)

เพร็บไรท์® น้ำยาอะคริลิกซิลเล่อร์
PREPRITE® ACRYLIC SEALER

A33(TH)L30 (ใส)                               A33(TH)W300 (ขาว)

 

เป็นน้ำยารองพื้นปูนเก่า ชนิดอะคริลิคระบบน้ำมัน เหมาะสำหรับรองพื้นปูนเก่าทั้ง ภายในและภายนอกอาคารที่สีเดิมแปรสภาพเป็นฝุ่น ผนัง สกิมโค้ท ฝ้าฉาบยิปซั่ม และปูนฉาบที่ต้องทาสีก่อนปูน แห้งสนิท เพื่อเสริมการยึดเกาะและความทนทานของสี ทับหน้ารวมทั้งลดปริมาณสีทับหน้าที่ใช้

• เป็นระบบน้ำมันทำให้น้ำยาสามารถแทรกซึมลงไป ในพื้นผิวได้ดีมาก

• ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด

• ปรับสภาพสีเดิมที่แปรสภาพเป็นฝุ่นให้ยึดเกาะกับ พื้นผิว ทำให้สีทับหน้าไม่ลอกร่อน

• ปรับสภาพผนังปูนฉาบและสกิมโค้ทที่มีสภาพเป็น ฝุ่นให้ยึดเกาะกับพื้นผิวทำให้สีทับหน้าไม่ลอกร่อน

• บล็อคคราบเกลือและด่างในปูน ทำให้สีทับหน้าไม่ ด่าง

• ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

• Green Technology - ปราศจากสารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ

• ประหยัดสีทับหน้าเพราะฟิล์มสีบล็อคไม่ให้สีทับ หน้าซึมลงไปใต้พื้นผิว

 

ทาได้: มากถึง 37 ตร. เมตร ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)

ขนาดบรรจุ:  1 & 5 แกลลอน

สีทับหน้าที่เหมาะสม: สีภายในทุกรุ่น

                               สีภายนอกทุกรุ่น

น้ำยาชนิดนาโนอะคริลิคระบบน้ำ เหมาะสำหรับรองพื้นปูนเก่าทั้งภายในและภายนอกอาคารที่สีเดิมแปรสภาพเป็นฝุ่น ผนังสกิมโค้ท ฝ้าฉาบยิปซั่ม และปูนฉาบที่ต้องทาสีก่อนปูนแห้งสนิท เพื่อเสริมการยึดเกาะและความทนทานของสีทับหน้า รวมทั้งลดปริมาณสีทับหน้าที่ใช้

• สามารถแทรกซึมลงไปในพื้นผิวได้ดีมาก

• ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด

• เสริมความยึดเกาะของปูนฉาบในกรณีที่ต้องทาสี ก่อนปูนแห้งสนิท 30 วัน

• เหมาะสำหรับปูนเก่าและใหม่ที่มีความเป็นด่าง ระหว่าง pH6 ถึง pH13

• ปรับสภาพสีเดิมที่แปรสภาพเป็นฝุ่นให้ยึดเกาะกับพื้นผิว ทำให้สีทับหน้าไม่ลอกร่อน

• ปรับสภาพผนังปูนฉาบและสกิมโค้ทที่มีสภาพเป็น ฝุ่นให้ยึดเกาะกับพื้นผิวทำให้สีทับหน้าไม่ลอกร่อน

• บล็อคคราบเกลือและด่างในปูนทำให้สีทับหน้าไม่ ด่าง

• ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

• Green Technology -  Low VOC, ปราศจากสารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ ไม่มีกลิ่นฉุน 

 

ทาได้: มากถึง 30 ตร. เมตร ต่อแกลลอน 

ขนาดบรรจุ:  1 & 5 แกลลอน

สีทับหน้าที่เหมาะสม: สีภายในทุกรุ่น

                               สีภายนอกทุกรุ่น

สตัคโค อิตาเลียโน่

น้ำยาชนิดนาโนอะคริลิคระบบน้ำ เหมาะสำหรับรองพื้นปูนเก่าทั้งภายในและภายนอกอาคารที่สีเดิมแปรสภาพเป็นฝุ่น ผนังสกิมโค้ท ฝ้าฉาบยิปซั่ม และปูนฉาบที่ต้องทาสีก่อนปูนแห้งสนิท เพื่อเสริมการยึดเกาะและความทนทานของสีทับหน้า รวมทั้งลดปริมาณสีทับหน้าที่ใช้

• สามารถแทรกซึมลงไปในพื้นผิวได้ดีมาก

• ทำให้สีทับหน้าแลดูเนียนสวยเรียบทั่วกันทั้งหมด

• เหมาะสำหรับปูนเก่าและใหม่ที่มีความเป็นด่าง ระหว่าง pH6 ถึง pH13

• ปรับสภาพสีเดิมที่แปรสภาพเป็นฝุ่นให้ยึดเกาะกับพื้นผิว ทำให้สีทับหน้าไม่ลอกร่อน

• ปรับสภาพผนังปูนฉาบและสกิมโค้ทที่มีสภาพเป็น ฝุ่นให้ยึดเกาะกับพื้นผิวทำให้สีทับหน้าไม่ลอกร่อน

• บล็อคคราบเกลือและด่างในปูนทำให้สีทับหน้าไม่ ด่าง

• ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

• Green Technology - Low VOC, ปราศจากสารตะกั่ว สารปรอท และโลหะหนักอื่นๆ ไม่มีกลิ่นฉุน 

 

ทาได้: มากถึง 30 ตร. เมตร ต่อแกลลอน 

ขนาดบรรจุ:  1 & 5 แกลลอน

สีทับหน้าที่เหมาะสม: สีภายในทุกรุ่น

                               สีภายนอกทุกรุ่น

โพรมา® น้ำยาซิลเล่อร์
PROMAR® SEALER

A24V1101 (Clear)