line-icon

Have question about Paint?   Ask Paintworks     T: 02 394 1004     E: info@bypaintworks.com                            @paintworks 

FINEST QUALITY PAINT & TRUSTED PAINT CONTRACTOR SINCE 1945
 

ชนิดน้ำ
DATASHEET
MSDS
DATASHEET
MSDS
DATASHEET
MSDS
ชนิดน้ำมัน
 
 
 

สตัคโค อิตาเลียโน่

เร็กซ์เทน® โพลียูรีเทน
REXTHANE POLYURETHANE 

B44V20 (Clear Gloss |  ใสเงา)

 

                                 

เร็กซ์เทน® โพลียูรีเทนเป็นสีเคลือบรับษาเนื้อไม้ระบบโพลียูรีเทนสูตรน้ำมันชนิด 1 ส่วน (ไม่ต้องผสมน้ำยา)เหมาะสำหรับพื้นไม้ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร เช่น พื้นสนามกีฬาพื้นรางโบว์สิ่ง พื้นปาร์เก้ ฯลฯ

• สีเงางาม

• ฟิล์มสีแข็ง สามารถทนต่อการขูดขีดได้ดี

• ป้องกันผิวไม้จากความร้อนความเย็นและความชื้นไม่ให้เป็นรอยด่าง

• ทาพื้นที่ได้มาก

• ป้องกันผิวไม้จากสารเคมีและน้ำมันชนิดต่าง ๆ ได้ดี

สีมีความยืดหยุ่นดีมาก ทำให้สีไม่แตกหรือลอกหาก ไม้มีการขยับตัว
ไม่เหลือง
ไม่แลดูเหมือนพลาสติกดังเช่นสียูรีเทนทั่วไป
 
ทาได้: มากถึง 36 ตร. เมตร ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)

ขนาดบรรจุ:  1 แกลลอน

 

 

 

 

 

เซอร์ค่าสีเคลือบใสระบบโพลียูรีเทนสูตรน้ำชนิด 1 ส่วน หรือ 2 ส่วน
SIRCA CLEAR WATER BASED POLYURETHANE WOOD COATINGS

IDROFLOOR90 (Gloss 90 | เงา 90)

IDROFLOOR30 (Satin 30 | ซาติน 30)

IDROFLOOR10 (Flat 10 | เงา 10)

CW4 (น้ำยา สำหรับผสมกับสีในอัตราส่วนสีต่อน้ำยา 10:1 หากต้องการเสริมความแข็ง)                                 

IDROFLOOR เป็นสีรองพื้นทับหน้าในตัวชนิดใส ระบบน้ำ สำหรับทาพื้นไม้ปาร์เก้ภายใน

• ทาง่ายด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือ roller coater

• สามารถใช้ได้ทั้งเป็นระบบ 1 ส่วนหรือ 2 ส่วนโดยผสมกับน้ำยา CW4 10% เพื่อเสริมความแข็งของสี

• เพื่อป้องกันการขูดขีด และเสริมความทนทานต่อสารเคมีเทียบเท่าสีระบบน้ำมัน

• ผ่านการทดสอบการทนต่อน้ำเย็น (UNI EN1270 and UNI 10944 Standard)- CLASS D ทำให้ไม่

• เกิดคราบเป็นวงๆสีขาวหากวางแก้วน้ำเย็นบนพื้น

• ผ่านการทดสอบความทนทานต่อการขูดขีด (UNI9115 standard) - Level 3

• ปราศจากกลิ่นฉุนและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้อยู่อาศัยและธรรมชาติ

• แห้งเร็ว

• LEED COMPLIANT

• สามารถผสม IDROFLOOR ที่ความเงาต่างกันให้ได้ความเงาที่ต้องการได้


พื้นที่ที่ทาได้ต่อเที่ยว: 9-10 ตารางเมตรต่อลิตร @สี100-120 กรัมต่อตรมต่อเที่ยว

ขนาดบรรจุ IDROFLOOR:  1 & 5 ลิตร   

ขนาดบรรจุ CW4:  1 ลิตร

สีเคลือบใสพื้นไม้

อีโค-วู้ด® สีเคลือบใสและรักษาเนื้อไม้ยูรีเทนระบบน้ำ
ECO-WOOD® CLEAR WATER BASED POLYURETHANE 1K OR 2K

600TG Series (เงา)

600TS Series (ซาติน)

CW4 (น้ำยา สำหรับผสมกับสีในอัตราส่วนสีต่อน้ำยา 10:1 หากต้องการเสริมความแข็ง)

                                 

อีโค-วู้ด® สีเคลือบใสและรักษาเนื้อไม้ยูรีเทนระบบน้ำ เป็นสีเคลือบใสและรักษาเนื้อ ไม้ยูรีเทนระบบน้ำ เหมาะ สำหรับไม้ชนิดต่างๆทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ทั้ง ภายในและนอก

• ทาง่าย

• สามารถทาลงบนไม้ใหม่ได้โดยไม่ต้องทาแชล็ค

• ซึมลึกลงในเนื้อไม้เพื่อปกป้องไม้จากสภาวะแวดล้อม ต่างๆ

• แลดูธรรมชาติเหมือนไม่ได้ทาสี

• ปกป้องไม้ไม่ให้แห้งกรอบ หด แตกหรือบิด

• ป้องกันน้ำไม่ให้ซึมลงในเนื้อไม้

• ปกป้องไม้จากแสงยูวี

• ปราศจากกลิ่นฉุนและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้อยู่อาศัยและธรรมชาติ

• ฟิล์มสีแลดูเป็นธรรมชาติ ไม่เป็น”พลาสติก”ดังเช่นสี โพลียูรีเทนทั่วไป

• ฟิล์มสีแข็งทนขูดขีด

• แห้งเร็ว

• ไม่เหลือง

• สีไม่ด่างหากวางแก้วน้ำร้อนหรือเย็นลงบนไม้หลังทา

 

ขนาดบรรจุสี:  1 & 5 แกลลอน  

ขนาดบรรจุน้ำยา CW4:  1 ลิตร